t

r

i

t

t

i

k

o

logo,

vyjadřující veškerou skutečnost člověka

není třeba čekat něco víc

něco víc přijde za tebou samo

konec